Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - GDPR. Zásady nakládání s osobními údaji a jejich ochrany jsou v úplném znění ke stažení níže.

Informace o zpracování osobních údajů - Odběratelé
Informace o zpracování osobních údajů - Dodavatelé