Naše služby

V souvislosti s pronájmem poskytuje pronajímatel nájemci mj. tyto základní služby:

• vytápění
• každodenní úklid kanceláří a společných prostor
• zajištění práva vstupu a vjezdu do objektu
• služby recepce
• ostraha objektu
• odvoz a likvidaci komunálního odpadu
• úklid zpevněných ploch včetně provádění zimní údržby

Údržba celého areálu je zajištěna 24 hodin denně stálou přítomností alespoň jednoho pracovníka.
Úklid v areálu je zajištěn v čase od 5:00 hodin do 20:30 hodin.
Specifické požadavky nad rámec poskytovaných základních služeb jsou řešeny individuálně podle konkrétních potřeb a požadavků klientů.